VENÄJÄN VIISUMIEN HAKEMINEN

 

Toukokuusta 2011 alkaen ulkomaalaisten kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden viisumipalvelujen laadun parantamiseksi ”VF Services (UK) Ltd”-yrityksen perustama Venäjän Viisumipalvelukeskus Turussa suorittaa viisumihakemusten vastaanottoa ja alustavaa käsittelyä.

 

VIISUMIHAKEMUKSIA JÄTETÄÄN VIISUMIPALVELUKESKUKSEEN

 

OSOITTEESSA: KRISTIINANKATU 5, 20100 TURKU

 

VIISUMIAIHEISIIN TIEDUSTELUIHIN VASTATAAN NUMEROSTA: 010 3204858

 

WEB: http://www.vfsglobal.com/russia/finland

 

Viisumipalvelukeskus palvelee viisumihakijoita ma-pe klo 9.00-15.00 ilman ajanvarausta.

 

Viisumihakemuksen käsittelyä varten tarvitsee täyttää viisumihakemuslomakkeen. Pääkonsulaatti ja Viisumipaövelukeskus käsittelevät vain asiakkaan internetissa täyttämät, tulostamat ja henkilökohtaisesti allekirjottamat viisumihakemuslomakkeet verkkosivuilta

 

http://visa.kdmid.ru

 

Työntekijöilleen ja asiakkailleen Venäjän viisumia hakevien (matkan tavoitteesta riippumatta) yritysten ja laitosten, mukaan luettuna matka-agenttien, täytyy tehdä hakemuksen Viisumipalvelukeskuksessa. Viisumipalvelukeskus ottaa 26 euron palvelumaksua. Pääkonsulaatti käsittelee viisumihakemuksia ja tekee päätöksiä viisumien myöntämisestä.

On mahdollista hakea viisumia Pääkonsulaatissa jos sitä haetaan itselleen tai perheen jäsenille. Pääkonsulaatti palvelee viisumihakijoita ajanvarauksella, jonka voi tehda Viisumipalvelukeskuksen verkkosivulla tai soittamalla puh. 010 320 4858.

 

Viisumikeskuksen toimintaa koskevia huomautuksia tai kehittämisehdotuksia voi lähettää pääkonsulaatin sähköpostiosoitteeseen: rusconsul.turku@co.inet.fi

 

                                                                     

Viisumimuistio

 

 

 

Viisumin hakemuksen yleiset säännöt

 

Saapuessaan Venäjälle ulkomaalainen tarvitsee viisumin, joka on  haettava ennen lähtöä Venäjälle.

 

1. Yksityisviisumi

2. Liikematkaviisumi

3. Humanitaarinen viisumi

4. Turistiviisumi

5. Opiskeluviisumi

6. Työviisumi

7. Kauttakulkuviisumi

8. Viisumihakemusten käsittelyajat ja maksut

 

1. Yksityisviisumi

 (vierailu sukulaisten tai ystävien luonna, vierailu sotilas- ja siviilihautausmailla, erikoistapaukset)

 

Tarvittavat asiakirjat:


1.Passi. (Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin päättymispäivän jälkeen ja siinä on oltavavähintään kaksi tyhjää sivua).
2. https://visa.kdmid.ru/  sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä.

3. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan.
4. Venäjän maahanmuuttoviranomaisen myöntämä alkuperäinen kutsu / tai jos
vastaanottajana on Venäjän alueella laillisesti oleskeleva Euroopan unionin kansalainen – tämän henkilön kirjallinen kutsu (koskee vain lähisukulaisia).
5. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen.

Huom.!
- Jos vierailu Venäjälle liittyy kiireellisiin lääketieteellisiin syihin, kiireelliseen hoitoon, vakavasti sairastuneen sukulaisen tapaamiseen tai sukulaisen kuolemaan, hakijan on esitettävä lääketieteellisen laitoksen myöntämä todistus tai kuolintodistus sekä hakijan ja sairastuneen tai kuolleen sukulaisen välisen sukulaisuuden todistava asiakirja.
Näissä tapauksissa myönnetään lyhytaikainen viisumi pikana ja ilman viisumikäsittelymaksua.

- Jos matkantarkoituksena on vierailu sotilas- ja siviilihautausmailla, hakijan on esitettävä virallinen asiakirja, joka osoittaa, että hauta on edelleen olemassa, sekä
todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta (Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen sopimus Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta, Artikla 4).


Suomessa oleskelevat  Venäjän kansalaiset voivat hakea viisumia muunmaalaisille perheenjäsenilleen (puolisoilleen, alle 18-vuotiaille lapsilleen ja vammaisille
lapsilleen ilman ikärajaa), jotta nämä voivat matkustaa Venäjälle hakemuksen täyttäneen ja allekirjoittaneen Venäjän kansalaisen kanssa. Tämän hakemuksen perusteella Venäjän kansalaisten perheenjäsenille voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumi enintään 90 päiväksi.

 

- Viisumia haettaessa on esitettävä alkuperäiskappaleet tai oikeaksi todistetut kopiot asiakirjoista, jotka todistavat Venäjän kansalaisen ja viisumihakemuksessa mainittujen ulkomaan kansalaisten välisen sukulaisuuden. Tällaisia asiakirjoja ovat Venäjän Federaation tai ulkomaisen viranomaisen myöntämä avioliittotodistus (puolisot), syntymä- tai adoptiotodistus (alaikäiset lapset).

 

2. Liikematkaviisumi

Liikematkaviisumi tarvitaan kun matkantarkoituksena on liiketoiminta

 

Tarvittavat asiakirjat:

 

1. Passi. (Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin päättymispäivän jälkeen ja siinä on oltavavähintään kaksi tyhjää sivua).
2. https://visa.kdmid.ru/  sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä.

3. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan.
4. Venäjän ulkoministeriön tai sen alueellisen edustuston myöntämä alkuperäinen kutsu / tai Venäjän maahanmuuttoviranomaisen myöntämä alkuperäinen kutsu / tai
vastaanottavan organisaation kirjallinen kutsu, jonka perusteena on Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen sopimus Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta (Artikla 4).

Ym sopimuksen 4 artiklan tarkoitetussa kirjallisessa kutsussa on mainittava kutsutun osalta seuraavat seikat: etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, henkilöasiakirjan numero, matkan ajankohta ja tarkoitus, maahantulojen määrä ja kutsutun mukana matkustavien alaikäisten lasten nimet. Kutsujana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation osalta on mainittava seuraavat seikat: täydellinen nimi ja osoite, kutsun allekirjoittajan nimi ja asema sekä yrityksen tai organisaation verotunnistenumero.

5. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen.

 

3. Humanitaarinen viisumi

 

Humanitaarinen viisumi tarvitaan kun matkantarkoituksena on kulttuuriin, tieteeseen, urheiluun tai uskontoonliityvä toiminta. 

Tarvittavat asiakirjat:

 

1.Passi. (Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin päättymispäivän jälkeen ja siinä on oltavavähintään kaksi tyhjää sivua).
2. https://visa.kdmid.ru/  sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä.

3. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan.
4. Venäjän ulkoministeriön tai sen alueellisen edustuston myöntämä alkuperäinen kutsu / tai Venäjän maahanmuuttoviranomaisen myöntämä alkuperäinen kutsu / tai vastaanottavan organisaation kirjallinen kutsu, jonka perusteena on 
Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen sopimus Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta (Artikla 4).

Ym sopimuksen 4 artiklan tarkoitetussa kirjallisessa kutsussa on mainittava kutsutun osalta seuraavat seikat: etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, henkilöasiakirjan numero, matkan ajankohta ja tarkoitus, maahantulojen määrä ja kutsutun mukana matkustavien alaikäisten lasten nimet. Kutsujana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation osalta on mainittava seuraavat seikat: täydellinen nimi ja osoite, kutsun allekirjoittajan nimi ja asema sekä yrityksen tai organisaation verotunnistenumero.

5. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen.

 

4. Turistiviisumi

 

Turistiviisumi tarvitaan kun matkantarkoituksena on matkailu.
Turistiviisumi myönnetään kerta- tai kaksikertaviisumina enintään 30 päiväksi.

Tarvittavat asiakirjat:


1. Passi. (Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin päättymispäivän jälkeen ja siinä on oltavavähintään kaksi tyhjää sivua).
2. https://visa.kdmid.ru/ sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä.

3. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan.
4. Venäjällä valtuutetun matkatoimiston tai hotellin leimaama ja allekirjoittama matkavahvistus (viisumipuolto). Tämä asiakirja voi saada hotellin kautta tai Venäjän-matkoja järjestävältä valtuutetulta matkatoimistolta.
5. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen.

 


Huom! Suurilla risteilyaluksilla matkustavilla turisteilla on oikeus oleskella Venäjällä enintään 72 tuntia ilman viisumia. He voivat poistua alukselta ja palata alukselle vain osana järjestettyä turistiryhmää. Viisumi vaaditaan turisteilta, jotka haluavat poistua alukselta yksin tai osana alle 5 matkailijan ryhmää.

 

5. Opiskeluviisumi

 

Tarvittavat asiakirjat:


Lyhytaikainen opiskelu

 

1.Passi. (Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin päättymispäivän jälkeen ja siinä on oltavavähintään kaksi tyhjää sivua).
2. https://visa.kdmid.ru/  sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä.

3. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan.
4. Venäjän ulkoministeriön tai sen alueellisen edustuston myöntämä alkuperäinen kutsu / tai Venäjän maahanmuuttoviranomaisen myöntämä alkuperäinen kutsu / tai
vastaanottavan organisaation kirjallinen kutsu, jonka perusteena on Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen sopimus Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta (Artikla 4).

Ym sopimuksen 4 artiklan tarkoitetussa kirjallisessa kutsussa on mainittava kutsutun osalta seuraavat seikat: etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, henkilöasiakirjan numero, matkan ajankohta ja tarkoitus, maahantulojen määrä ja kutsutun mukana matkustavien alaikäisten lasten nimet. Kutsujana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation osalta on mainittava seuraavat seikat: täydellinen nimi ja osoite, kutsun allekirjoittajan nimi ja asema sekä yrityksen tai organisaation verotunnistenumero.

5. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen.

Pitkäaikainen opiskelu

1.Passi. (Passin on oltava voimassa vähintään 18 kuukautta viisumin alkamispäivän jälkeen ja siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua).
2.
https://visa.kdmid.ru/ sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä.

3. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan.
4. Venäjän maahanmuuttoviranomaisen myöntämä alkuperäinen kutsu / tai Venäjän ulkoministeriön tai sen alueellisen edustuston myöntämä alkuperäinen kutsu.
5. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen.

6. HIV-todistus (enintään kolme kuukautta vanha).

 

6. Työviisumi


Tarvittavat asiakirjat:


1. Passi. (Kertatyöviisumia hakiessa passin on oltava voimassa vähintään 18 kuukautta viisumin alkamispäivän jälkeen ja siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua. Toistuvaistyöviisumia hakiessa passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin päättymispäivän jälkeen ja siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää
sivua).
2. 
https://visa.kdmid.ru/ sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä.

3. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan.
4. Venäjän maahanmuuttoviranomaisen myöntämä alkuperäinen kutsu.
5. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen.
6. HIV-todistus (enintään kolme kuukautta vanha).

 

7. Kauttakulkuviisumi


Tarvittavat asiakirjat:


1.Passi. (Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin
päättymispäivän jälkeen ja siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua).
2. 
https://visa.kdmid.ru/  sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä.

3. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan.
4. Hakijan kirjallinen pyyntö, jossa mainitaan matkan reitti, päivämäärät ja matkustamistapa, sekä kopiot vahvistetuista meno- ja paluulipuista, jos hakija matkustaa Venäjälle lentokoneella, junalla tai linja-autolla. 
Jos hakija matkustaa autolla, hakemukseen on liitettävä kopio auton rekisteriotteesta, josta käyvät ilmi ajoneuvoon ja sen omistajaan liittyvät tiedot, sekä saatekirje, jossa on selostettu matkan tarkoitus ja matkareitti. Autolla matkustettaessa keskimääräisen päivämatkan on oltava vähintään 500 kilometriä.
5. Voimassa oleva kohdemaan viisumi (mikäli kyseiseen maahan vaaditaan viisumi).
6. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen.

 

8. Viisumihakemusten käsittelyajat ja maksut

Viisumikäsittelyajat saattavat vaihdella kansalaisuudesta, viisumin tyyppistä ja sen pituudesta.

Suomen kansalaisille kaikki viisumityypit paitsi suoran kutsun perusteella myöntämiä viisumeita hakemuksen käsittelyaika on 5-7 työpäivää. Suoran kutsun perusteella myöntämien viisumien käsittelyaika on 10 kalenteripäivää. 

Kiireellisissä tapauksissa viisumit voidaan myöntää 3 päivässä.

 

Viisumikäsittelymaksut saattavat vaihdella kansalaisuudesta, viisumin tyyppistä, sen pituudesta, matkan tarkoituksesta ja käsittelyajasta riippuen.


Suomen kansalaisten viisumihakemusten käsittelystä peritään 35 euron maksu (paitsi työ- ja pitkäaikaselle opiskelulle tarkoitetut viisumit ).


Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapautetaan viisumihakemuksen käsittelymaksusta:
a) Venäjän federaation alueella laillisesti oleskelevien Euroopan unionin kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset: puolisot, lapset tai adoptiolapset,vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset;

b) virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka Euroopan unionin jäsenvaltioille tai Euroopan unionille osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät Venäjän federaation alueella;
c) kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenet, perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten jäsenet, ellei heitä ole vapautettu viisumipakosta;

d) koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille;
e) vammaiset ja tarvittaessa heidän saattajansa;

f) henkilöt, jotka ovat asiakirjoin osoittaneet matkustavansa humanitaarisista syistä esimerkiksi siksi, että he tarvitsevat kiireellistä lääkärinhoitoa, sekä tällaisen henkilön saattaja, tai henkilöt, jotka osallistuvat lähisukulaisen hautajaisiin tai vierailevat sairaana olevan lähisukulaisen luona;

g) kansainvälisten nuorisourheilutapahtumien osanottajat ja heidän saattajansa;
h) henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin;

i) ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat.

Jos viisumihakemus jätetään vasta kolme päivää ennen suunniteltua lähtöpäivää tai myöhemmin, käsittelystä peritään 70 euron maksu.